Karta pobytu

Karta pobytu Mieszkowice

W tym etapie karta pobytu czasowego więc tak zwane pozwolenie na pobyt czasowy jest jedynym z niezwykle znanych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla ludzi z zagranicy, produkowanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego jest dużo wiele, jednakże najczęstszym motywem jest podjęcie pracy, co czyni większość składanych […]

Czytaj więcej